9 Nisan 2013 Salı

AÖF Siyasi Tarih II Çalışma SorularıSİYASİ TARİH II ÇALIŞMA SORULARI (Bölüm 1-4)
Chapter One

Soru 1) 1919 ekonomik buhranını açıklayan İngiliz iktsatçı kimdir?
a)      Foch
b)      Keynes
c)       Blitzkrieg
d)      Smith
e)      Vines
Soru2) Aşağıdakilerden hangisi 1929 ekonomik buhranının sebeplerinden biri değildir?
a)      ABD ekonomisinin savaş sonunda aşırı büyümesinden dolayı uluslararası ekonomik dengesizlik
b)      Üretim potansiyelinin talepten daha hızlı artması
c)       Tarımsal üretim miktarının azalması
d)      Avrupanın ABD’den aldığı yardımların çok azalması
e)      Borsanın endişe ve paniğe kapılması
Soru 3)Aşağıdakilerden hangisi 1929 buhranının sebep olduğu gelişmelerden biri değildir?
a)      Liberal demokrasi ve kominizm anlayışına güven azaldı.
b)      Totaliter rejimler güç kazanmaya başladı.
c)       Milletler Cemiyeti sorgulanmaya başlandı.
d)      Ortak güvenlik ve silahsızlanma çabaları başarısızlığa uğradı.
e)      İşsizlik arttı.
Soru 4) Aşağıdakilerden hangisi Hitler’in amaçlarından biri değildir?
a)      Toprak reformu
b)      Versailes Antlaşmasını kaldırmak
c)       Faizci anlayışın ortadan kaldrılması
d)      Yaşlılık sigortası
e)      Ücretli askerlik getirilmesi
Soru 5) 1921 de Lenin’in açıkladığı ekonomi politikasının adı nedir?
a)      Değişim politikası
b)      Dönüşüm politikası
c)       Kapitalizm poilitikası
d)      Yeni ekonomi politikası
e)      Kominizm politikası

Soru 6) Japonya Başbakanı ve Dışişleri bakanı general Tanaka’nın saldırı planına göre aşağıdakilerden hangisi hedeflerden biri değildir?
a)      Moğalistan
b)      Avrupa
c)       ABD
d)      Anadolu
e)      Hindistan
Soru 7) Aşağıdakilerden hangisi faşizmin İngiltere’de başarılı olmamasının nedenlerinden biri değildir?
a)      İngiltere ve Almanya arasında güç mücadelesi yaşanması
b)      Büyük sermayenin rahatsızlığı
c)       1933’ten sonra ekonominin düzelmeye başlaması
d)      Orta sınıfın kısmen refaha kavuşması
e)      Fransa’nın baskısı
Soru 8) Demir Muhafızlar kimdir?
a)      İngilteredeki faşizm karşıtları örgüt
b)      Romanyadaki faşist örgüt
c)       Bulgaristandaki faşist örgüt
d)      İtalyadaki faşizm karşıtı örgüt
e)      Portekiz faşist örgütü
Soru 9) Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın başlangıç yerleri arasında sayılamaz?
a)      1944 ABD’nin Japonyaya atom bombası atması
b)      1931 Japonyanın Mançuryaya saldırması
c)       1934 Yugoslavya kralının öldürülmesi
d)      1936 Almanyanın Ren bölgesine girmesi
e)      1937 Çin-Japon askerderinin Morco Polo köprüsünde çatışması
Soru 10) Südet bölgesi öncelikle hangi ülke ile Almanya’nın gerginlik yaşamasına neden olmuştur?
a)      Polonya
b)      Belçika
c)       Norveç
d)      Fransa
e)      ÇekoslavakyaSoru 11) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Çekostavakyadaki almanlar Karlsbad Programı ile hükümeti baskı altına almıştır.
b)      Südet bölgesi sorunu Münih Konferansı (Dörtlü Güçler Konferansı) ile çözülmüştür.
c)       Almanyaya karşı yatıştırma siyaseti uygulanmıştır.
d)      Hitler Polonya’dan Danzig şehrini istemiştir.
e)      Guernica Saldırısı Almanya ve İtalya tarafından Portekiz’e karşı yapılmıştır.
Soru 12) Aşağıdaki ülke ve saldırılarından hangisi yanlıştır?
a)      İtalya- Arnavutluk’a
b)      Almanya- Polonya’ya
c)       Japonya- Mançurya’ya
d)      Çin- Japonya’ya
e)      İtalya- Habeşistan’a
Soru 13) Totoliter devletlerin aralarında yaptığı pakta ne ad verilir?
a)      Anti-Komintern
b)      Kominform
c)       Führer
d)      Demir Perde
e)      Demir Yumruk
Soru 14) İspanyada bir deklarasyonla ayaklanma çıkaran general kimdir?
a)      Salazar
b)      Franco
c)       Da Costa
d)      Gomes
e)      Carmona
Soru 15) Aşağıdakilerden hangisi Münih Konferansı (Dörtlü Güçler Konferansı) görüşmesini gerçekleştiren ülkelerden biri değildir?
a)      Almanya
b)      Fransa
c)       SSCB
d)      İngiltere
e)      İtalyaChapter Two
Soru 1) Norveç hangi madeni nedeniyle Almanya tarafından işgal edilmiştir?
a)      Kömür
b)      Petrol
c)       Demir
d)      Çelik
e)      Altın
Soru 2) Dinamo Operasyonu nedir?
a)      Almanya’nın yıldırım şeklinde saldırma taktiği
b)      İtalyanın Arnavutluk’u ilhak etmesi
c)       Almanya ile SSCB’nin Polonya’yı paylaşması
d)      İngiliz gemilerinin Fransız askerlerini tahliye etmesi
e)      Fransanın maginot hattına işlevsellik kazandırması
Soru 3) Fransanın Alman işgaline karşı direnmesi gerektiğini söyleyen direnişçi general kimdir?
a)      Paul Reynaud
b)      Charles de Gaulle
c)       Petain
d)      Vichy
e)      Petsamo
Soru 4)                                     I               Manş Cephesi
                                                II             Atlantik Savaşı
                                                III            Kuzey Afrika Cephesi
Almanya yukarıdaki bölgelerden hangisinde İngiltere ile savaşmıştır?
a)      Yalnız I
b)      Yalnız II
c)       I ve II
d)      II ve III
e)      I, II ve IIISoru 5)Aşağıdakilerden hangisi 12 Kasım 1940 tarihinde SSCB Dış İşleri Bakanı Molotov’un Berlin’e gelerek Hitlerden talep ettiği konulardan biri değildir?
a)      Romanya’dan daha fazla pay almak
b)      Bulgaristan’ı koruma altına almak
c)       İran ve Hindistan’ı almak
d)      Türk boğazında üs elde etmek
e)      Polonya’da ayrıcalıklara sahip olmak

Soru 6) Atlantik bildirisiyle Almanya’ya karşı kaç devlet savaş ilan etmiştir?
a)      3
b)      5
c)       11
d)      23
e)      26
Soru 7) Aşağıdakilerden hangisi Atlantik Bildirisinin maddelerinden biri değildir?
a)      Tüm ülkelerin silahtan arındırılması
b)      Uluslararası işbirliğinin gerçekleştirilmesi
c)       Savaştan sonra toprak kazanılmaması
d)      İnsanların korku ve açlıktan kurtarılması
e)      Açık denizlerde ticaret serbestliğinin gerçekleştirimesi
Soru 8)Kavgalı iki fransız generalinin barıştırılmaya çalışıldığı konferans hangisidir?
a)      Washington
b)      Kazablanka
c)       Quebec
d)      Moskova
e)      Kahire
Soru 9) Normandiya Çıkarmasının temelleri hangi konferansta atılmıştır?
a)      Washington
b)      Kazablanka
c)       Quebec
d)      Moskova
e)      Kahire


Soru 10) Avrupa’da konfederasyon kurulması fikri hangi konferansta dile getirilmiştir?
a)      Washington
b)      Kazablanka
c)       Quebec
d)      Moskova
e)      Kahire
Soru 11) Japonya ile olan saldırmazlık antlaşmasında dolayı Sovyet liderin çağrılmadığı konferans hangisidir?
a)      Tahran
b)      Yalta
c)       Quebec
d)      Moskova
e)      Kahire
Soru 12) Şifresi Eureka olan konferans hangisidir?
a)      Tahran
b)      Yalta
c)       Quebec
d)      Moskova
e)      Kahire
Soru 13) Boğazlar statüsünün Sovyetler lehine değiştirilip durumun Türkiye’ye bildirilmesi kararı alınan konferans hangisidir?
a)      Potsdam
b)      Yalta
c)       Quebec
d)      Moskova
e)      Kahire
Soru 14) Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya savaş açmasında hangi konferansta alınan kararlar etkili olmuştur?
a)      Potsdam
b)      Yalta
c)       Quebec
d)      Moskova
e)      Kahire


Soru 15) İngiltere’nin Türkiyeyi ısrarla savaşa çekmesini istemesinin öncelikli nedeni nedir?
a)      Almanya’yı zor durumda bırakmak
b)      ABD’nin etkinliğini azaltmak
c)       İtalya’yı saf dışı bırakmak
d)      İkinci cephenin balkanlarda açılması isteği
e)      Rusya’nın baskısı

Chapter Three
Soru 1)  Yüzdeler Antlaşmasına göre İngiltere için aşağıdaki paylaşımdan hangisi yanlıştır?
a)      Macaristan % 50
b)      Yugoslavya % 50
c)       Bulgaristan % 25
d)      Yunanistan % 90
e)      Romanya % 25
Soru 2) Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan’da kominizmin iktidar olamamasının nedenlerinden biri değildir?
a)      Yugoslavya’nın yardımı kesmesi
b)      Truman Doktirini
c)       İngilterinin komizm mücadelesi
d)      ELAS’ın kurulması
e)      Kralın Ytunanistan’a dönmesi
Soru 3) 16 Nisan 1948 ‘de Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütünün kurulma amacı nedir?
a)      Savaştan perişan çıkan Avrupalı devletlerin birbirlerine ekonomik yardım yapması
b)      Truman yardımını yönetmek
c)       Marshall yardımını yönetmek
d)      Kominform’a rakip olarak
e)      Sovyetlerle ekonomik ilişki kurmak
Soru 4) Truman Doktirini ile Marshall Yardımı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Türkiye her ikisinden da yararlanmıştır.
b)      Truman Doktirini askeri yardım içerir.
c)       Marshall Yardımı hem askeri hem de ekonomik yardım içerir.
d)      Truman Doktrini ulusal düzeydedir.
e)      Marshall Yardımı bölgesel düzeydedir.


Soru 5) 1947’ de Sovyetler öncülüğünde kurulup 1956’da feshedilen örgüt hangisidir?
a)      Komintern
b)      Kominform
c)       Varşova Paktı
d)      COMECON
e)      OECD
Soru 6) COMECON ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      1945 ‘de kurulmuştur.
b)      Ekonomi alanında kurulmuştur.
c)       Sovyetler öncülüğünde kurulmuştur.
d)      OECD’ ye yanıt niteliğindedir.
e)      SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan, İtalya, Fransa ve Yogoslavya üyeleridir.
Soru 7) Muhalif siyasi duruşu baskı altına almak için uygulanan, çoğu zaman dayanaksız iftiraları tarif etmek için kullanılan kavram hangisidir?
a)      Komünist
b)      Mccarthyizm
c)       Demir yumruk
d)      Sosyalist
e)      Truva atı
Soru 8) Birleşmiş Milletler hangi konferansta kurulmuştur?
a)      Moskova
b)      Dumbarton Oaks
c)       Yalta
d)      San Fransisco
e)      Atlantik
Soru 9) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler şartında devletlerin uyması gereken ilkelerden biri değildir?
a)      Tüm devletlerin egemenliği eşittir.
b)      Devletler sorumluluarını iyi niyetle yerine getirmelidir.
c)       Uyuşmazlıklar barışçıl yollarla çözülmelidir.
d)      Ulusal yetki ilkesi geçerlidir.
e)      Kuvvet kullanımında adaletli olmakSoru 10) Aşağıdakilerden hangisi BM ana organlarından biri değildir?
a)      Uluslararası Adalet Divanı
b)      Sekreterlik
c)       Ekonomik ve Sosyal Konsey
d)      Vesayet Konseyi
e)      UNESCO
Soru 11) Aşağıdakilerden hangisi İsrail ile yapılan Arap savaşlarına katılmamıştır?
a)      İran
b)      Irak
c)       Mısır
d)      Ürdün
e)      Lübnan
Soru 12) Hindiatan’ın bağımsızlığını kazanmasında etkili olan lider kimdir?
a)      Çan Kay Şek
b)      Mao Ze-Tung
c)       Ali Cinnah
d)      Mahatma Gandhi
e)      Mac ArthurChapter Four:
     
       Soru 1) Kore Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Kim İl Sung 25 Haziran 1950’ de güneye saldırmıştır.
b)      Kim İl Sung Mao ve Stalin’in desteğini almıştır.
c)       Türkiye’de Kuzey Kore’ye yardım etmiştir.
d)      Kore savaşı Çin ile ABD’yi karşı karşıya getirmiştir.
e)      Savaş ÇHC’yi SSCB’ye yaklaştırmıştır.

Soru 2)                          I               Almanya
                                        II             Kore
                                        III            Vietnam
Yukarıdaki ülkelerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası ikiye bölünmüştür?
a)      Yalnız I
b)      Yalnız II
c)       I ve II
d)      II ve III
e)      I, II ve III
Soru 3) Aşağıdakilerden hangisi SEATO üyesi değildir?
a)      Tayland
b)      Filipinler
c)       Pakistan
d)      Afganistan
e)      Yeni Zelanda
Soru 4) Pakistan ve Hindistan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Soğuk savaş döneminde Pakistan yüzünü Batıya dönmüştür.
b)      Hindistan ise soğuk savaşta SSCB yanında yer almıştır.
c)        Soğuk savaş ile aralarındaki bağlantı tamamen kopmuştur.
d)      Pakistan’ın dış politikasını Hindistan karşıtlığı belirlemiştir.
e)      Hindistan Çin ile Tibet Sorunu yaşamıştır.


Soru 5) Bağdat Paktı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Nato ile SEATO arasındaki boşluğu kapatan bir pakttır.
b)      ABD’nin Orta Doğudaki çevreleme politikası sonucu kurulmuştur.
c)       SSCB’nin Orta Doğu’ya girmesini engelleyememiştir.
d)       Pakt Araplarda ABD karşıtlığını arttırmıştır.
e)      Pakt üyesi Suriye SSCB ile anlaşarak paktı başarısız kılmıştır.
Soru 6) Aşağıdakilerden hangisi Bağdat Paktı üyesi değildir?
a)      Afganistan
b)      Türkiye
c)       Irak
d)      İran
e)      İngiltere
Soru 7) Aşağıdakilerden hangisi Arap devletleri ile Arap olmayan devletlerarasındaki bölünmenin belirginleşmesi yol açan sebeplerden biri değildir?
a)      Bağdat Paktı
b)      Irak’ın Batı ittifakında yer alması
c)       ABD baskısı
d)      Süveyş Kanalı sorunu
e)      Suriye sorunu
Soru 8) Eisenhower Doktrinini kabul eden Arap devleti hangisidir?
a)      Mısır
b)      Lübnan
c)       Ürdün
d)      Libya
e)      Suriye
Soru 9) Aşağıdaki faktörlerden hangisi sonucu 1 Şubat 1958 Suriye-Mısır birleşmesi gerçekleşmiştir?
a)      SSCB baskısı
b)      ABD baskısı
c)       Suriye bunalımı sonucu
d)      Kanal bunalımı sonucu
e)      Arap-İsrail SavaşıSoru 10) Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 arası olaylarından biri değildir?
a)      BAC kurulması
b)      Suriye sorunu
c)       Kıbrıs sorunu
d)      Arap-İsrail Savaşı
e)      Baas yönetiminin iş başına gelmesi
Soru 11) Amerikanın çevreleme politikası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Afrika ANZUS ile kontrol edilmiştir.
b)      Batı NATO ile kontrol edilmiştir.
c)       Asya SEATO ile kontrol edilmştir.
d)      Orta Doğu Bağdat Paktı ile kontrol edilmiştir.
e)      Balkanlarda Balkan Paktı ile kontrol edilmiştir.

Soru 12) Roma Antlaşması ne zaman yürürlüğe girmiştir?
a)      1957
b)      1958
c)       1959
d)      1960
e)      1961
Soru 13) Aşağıdakilerden hangisi EFTA üyesi ülke değildir?
a)      İngiltere
b)      Danimarka
c)       Hollanda
d)      İsveç
e)      Norveç
Soru 14) Aşağıdakilerden hangisi bağlantısızlar arasında sayılamaz?
a)      Mısır
b)      Endonozya
c)       Hindistan
d)      Yunanistan
e)      YugoslavyaSoru 15) Sömürgecilik her yönüyle hangi konferansta kınanmıştır?
a)      Bandung
b)      Moskova
c)       Colombo
d)      Corbis
e)      Belgrad
Soru 16) Aşağıdakilerden hangisi Colombo Devletlerinden biri değildir?
a)      Burma
b)      Hindistan
c)       Pakistan
d)      Afganistan
e)      Sri Lanka
Soru 17) Amerika’yı yakala ve geç politikası SSCB’ de hangi kongrede tartışılmıştır?
a)      XV. Kongre
b)      XVI. Kongre
c)       XVII. Kongre
d)      XIX. Kongre
e)      XX. Kongre
Soru 18)II. Dünya Savaşından sonra SSCB siyaseti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Stalin ile iki kamp teorisini benimsemiştir.
b)      Stalin’in ölümü sonrası iktidar “kollektif yönetim” ile sağlanmıştır.
c)       Stalin’in ölümü sonrası “barış içinde bir arada yaşama” teorisi benimsenmiştir.
d)      SSCB siyaseti ile ilgili en önemli kararlar XIX. Kongrede alınmıştır.
e)      Kollektif yönetim usulü Mao ile SSCB arasını açmıştır.
Soru 19)SSCB tarafından sosyalizm içinde truva atı ilan edilen revizyonist ülke hangisdir?
a)      Macaristan
b)      Yugoslavya
c)       Arnavutluk
d)      Çin
e)      Federal Almanya
Soru 20) Nükleer silah savaş olasılığı ilk ve son olarak hangi olay sonrasında yaşanmıştır?
a)      Kanal sorunu
b)      Suriye sorunu
c)       Küba sorunu
d)      İsrail-Arap savaşı
e)      Eisenhower’in Yeni Bakış politikası sonucu     


1.Ünite 2.Ünite 3.Ünite 4.Ünite
1 b 1 a 1 e 1 c
2 c 2 d 2 d 2 e
3 a 3 b 3 c 3 d
4 e 4 e 4 c 4 b
5 d 5 c 5 b 5 e
6 c 6 e 6 a 6 a
7 e 7 a 7 b 7 b
8 b 8 b 8 d 8 b
9 a 9 c 9 e 9 c
10 e 10 a 10 e 10 e
11 e 11 c 11 a 11 a
12 d 12 a 12 d 12 b
13 a 13 b 13   13 c
14   14 b 14   14 d
15   15 d 15   15 a
16   16   16   16 d
17   17   17   17 e
18   18   18   18 d
19   19   19   19 b
20   20   20   20 c
         

2 yorum: